Werk – Projectportfolio van RuimteWoord

met meer dan 10 jaar ervaring in het vak heb ik veel verschillende projecten voltooid.  Van omgevingsvisies tot bestemmingsplannen en van beleidsteksten tot adviesnota’s. Hieronder een greep van mijn werk(ervaring)

2022-04-05T14:56:26+00:00

De zwaaier

Midden in coronatijd belt een pizzabezorger nietsvermoedend aan bij een oudere man. Het blijkt een weerzien te zijn met een wrange afloop. Dit korte verhaal haalde de top-3 van de schrijfwedstrijd "quarantaine", die de Schrijversacademie midden in de Coronaperiode organiseerde. Lees het verhaal hier (pdf)Download De zwaaier Het geknetter echoot in de lege straten van [...]

2022-04-05T14:55:02+00:00

Omgevingsplan Leeuwarden

Onder de Omgevingswet wordt alles duidelijker, simpeler en eenvoudiger. De gemeente Leeuwarden heeft daarom de ambitie om het Omgevingsplan Buitengebied Zuid te schrijven op taalniveau B1. Voor een tekst die normaal gesproken wemelt van de juridische termen een flinke opgave. Ik besloot de uitdaging aan te gaan en ga de gemeente de komende periode helpen [...]

2022-04-05T14:55:09+00:00

Verantwoording participatie

Natuurlijk heeft ons project 'de omgeving' goed betrokken! Maar wat hebben we afgelopen periode precies gedaan? Wanneer was die klankbordgroep? En wie zaten er nu precies in? Steeds meer projecten leveren bij hun besluiten een verantwoording participatie. Straks onder de Omgevingswet is dat verplicht. Het valt nog niet mee om overzichtelijk op een rij te [...]

2022-04-05T14:56:49+00:00

Een goede aanbesteding kan niet zonder mooie woorden

En dan ineens gaat je project de aanbestedingsfase in. De tijd van ‘ons kent ons’ is even voorbij. Formele brieven worden verzonden en mooie plannen van aanpak worden met een lintje erom bezorgd. Onze contractmanager trekt zijn driedelig grijs uit de kast. De wedstrijd der tendermanagers is begonnen. Komende tijd zal blijken of de opgestelde [...]

2022-04-05T14:55:18+00:00

KOP-story

Elk project heeft zo zijn verhaal. Over hoe het is ontstaan, hoe het is in de loop van de tijd veranderde, hoe het project zich verhoudt tot zijn omgeving. Maar kennen projectteamleden dat verhaal eigenlijk wel? Lang niet altijd, is mijn ervaring. Voor het projectteam van de krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP) schreef ik [...]

2022-03-31T19:20:56+00:00

Verhalen van Overijssel

De Overijsselse omgevingsvisie krijgt een update. Maar hoe weten we nu of de visie werkt? Dat kun je het beste aan de Overijsselaars zelf vragen. Verhalenvangers Annemarie de Graaf en Peter Heerema interviewden diverse mensen die afgelopen jaren te maken hebben gehad met de provincie. Vervolgens gingen we met beleidsmakers om tafel. Wat leren we [...]

2022-04-05T14:56:59+00:00

Terugweg

Van een bruiloft komt een bruiloft. Bart-Jan weet het zeker. Dit is de perfecte dag voor een aanzoek. Maar heeft hij alles wel in de hand?   Longlist schrijfwedstrijd 'de bruiloft' - Schrijvenonline, 2019.   Terugweg (pdf).   Terugweg Van een bruiloft komt een bruiloft. Het had me zo mooi geleken. Waarom was het niet [...]

2022-04-05T14:57:04+00:00

Ga voor de Grebbedijk

Het vertalen van belangen in concrete klanteisen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij de gebiedsontwikkeling rondom de Grebbedijk, waar in de verkenningsfase vooral is gefocust op gezamenlijkheid en individuele belangen niet altijd boven tafel kwamen.  Ik heb ervoor gezorgd dat naast de sessies in het kader van de gebiedsontwikkeling een klanteisenproces van de grond [...]

2022-04-05T14:57:26+00:00

Omgevingsmanagement Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe voert diverse projecten uit in en rondom het Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Wapenveld. Hiervoor is één gebiedsgericht (IPM)-team opgericht. Ik ben in dit team verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor alle contacten met de stakeholders van de twee lopende projecten ‘HWBP-dijkverbetering Apeldoorns Kanaal’ (verkenningsfase) en ‘Groot [...]

2022-04-05T14:57:16+00:00

Adviesnota Apeldoorns kanaal

Een dijk kun je op vele manieren versterken. Maar waarom kies je nu voor de ene optie, terwijl de andere optie misschien meer voor de hand ligt? Dat hangt van veel zaken af. Het gaat bijvoorbeeld om technische of juridische haalbaarheid. Maar ook om een afweging van belangen. Wie wil wat en waarom? En op [...]

Columns & Blogs

Naast beleidsmatige stukken en overheidscommunicatie schrijf ik zelf artikelen op het gebied van planologie

Bekijk blog

Opdrachtgevers

Met trots werk ik voor de volgende opdrachtgevers

Uitgeverij buitendijks

Meer weten?

Neem contact met mij op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Contact