Privacy en cookies

Ruimtewoord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals je kunt vinden in deze privacyverklaring. Alex Dol (eigenaar) is verwerkingsverantwoordelijke. Uitgeverij Buitendijks is onderdeel van Ruimtewoord. Contactgegevens zijn:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruimtewoord verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt gegeven.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Als je een bestelling doet in de webwinkel

Als je een bestelling doet, vul je je adresgegevens in zodat we onze boeken naar je toe kunnen sturen. In dat geval bewaren wij:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Als je een voorpublicatie downloadt

Als je een voorpublicatie downloadt, vragen wij om je e-mailadres. Zo weten wij wie geïnteresseerd zijn in onze producten en kunnen wij je informeren over de publicatie van het betreffende boek. In dat geval bewaren wij:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om je te kunnen helpen bij vragen.

Als je een vraag hebt kun je e-mailen, een contactformulier invullen op de website of een belafspraak inplannen. Om je te kunnen helpen slaan we wat gegevens van je op. Zo weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. In dat geval bewaren wij:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Om offertes te maken en naar je op te sturen.

Als we een offerte voor je maken en deze opsturen, slaan we deze gegevens op:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

Als je gebruik maakt van onze diensten of onze producten koopt, dan wil je krijgen waarvoor je hebt betaald. We slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Om facturen te kunnen sturen en te incasseren.

Je moet jouw diensten ook betalen. Als je dat niet doet, dan beginnen we een incassotraject. Voor de facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

Om je op de hoogte te houden van veranderingen in onze diensten.

Wanneer onze diensten, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken veranderen, dan laten we dat graag weten. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken we de volgende gegevens om in het administratiesysteem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Ruimtewoord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruimtewoord neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruimtewoord) tussen zit. Ruimtewoord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Mailchimp, WooCommerce.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ruimtewoord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld. We gebruiken alleen de gegevens die je zelf hebt achtergelaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ruimtewoord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen aan anderen geven als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ruimtewoord is verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Ruimtewoord gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ruimtewoord gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimtewoord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitgeverijbuitendijks.nl of alex@ruimtewoord.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ruimtewoord wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruimtewoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op. Ruimtewoord heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouws gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.