Zaterdag 28 mei had ik de eer om het eerste exemplaar van “Verder dan de Hemel” uit te mogen reiken aan mijn grootvader Nico. Zijn levensverhaal vormt de basis van dit boek, tezamen met het verhaal van de inpoldering van het IJsselmeer en de modernisering van de land- en tuinbouw afgelopen eeuw. Het was een feestelijke bijeenkomst, waarin vier generaties ‘Dollen’ aanwezig waren, met mijn vader als ceremoniemeester. Ik ben ontzettend blij dat Nico dit op zijn 98e nog heeft mogen meemaken. We hebben lang naar dit moment toe gewerkt. Dan is het fijn dat het ook allemaal lukt!

In de bijeenkomst zijn Ingrid Oosten (tweede lezer) en Sieneke Spiegel, de vormgeefster van Studio SIEN nog even in het zonnetje gezet. Nadine Folkers van Kracht Communicatie (eindredactie) en Irene Goede (illustraties) konden er helaas niet bij zijn. Naderhand konden de aanwezigen het boek meteen aanschaffen bij Jos Bos van Read Shop Kroonpassage. En natuurlijk moest er gesigneerd worden, zowel door mij als door Nico.

Dit markeert het begin van een periode rondom de promotie van dit boek waar ik enorm trots op ben!