Op zaterdag 28 mei, om 10:00 lanceert planoloog, tekstschrijver Alex Dol zijn historische roman ‘Verder dan de Hemel’ in de Flevomeer bibliotheek Lelystad. In dit boek beschrijft hij het leven van zijn grootvader Nico (98, wonende te Lelystad) dat is vervlochten met de inpoldering van de Zuiderzee. Deze boekpresentatie is openbaar toegankelijk. Naderhand verkoopt de Read Shop Kroonpassage het boek in de bibliotheek.  

De datum 28 mei is niet voor niets gekozen. Precies 90 jaar eerder werd op deze dag de Afsluitdijk gesloten en werd de Zuiderzee IJsselmeer. ‘Verder dan de Hemel’ is dan ook een echte polderroman. Met Nico’s levensverhaal vertelt Alex ook het verhaal van de drooglegging van de Zuiderzee en de inrichting van de polders. Polderbewoners van het eerste uur zullen zich er ongetwijfeld in herkennen. Jongere bewoners zullen door dit boek juist met andere ogen naar het uitgestrekte polderlandschap kijken. Dit ogenschijnlijk saaie landschap heeft een prachtige geschiedenis!

Na de lancering volgen er meer boekpresentaties. Zodra deze data bekend zijn, verschijnen ze op de website.